Vì shop mình phải trả lai măt bằng nen càn thanh lý lai tát cả các măt hàng có trong shop. Tát cả đèu là hàng Quảng Chau, hàng Thái nen rát đep, hàng mới nhap nen rát nhièu nhưng mình chỉ đe lai sát giá góc thoi. Tát cả là 23 trieu bao gòm gàn 200 các măt hàng: váy, đàm, áo thun, quàn jiens, quàn sort, quàn legging, túi xách, ví nữ, phu kien, trang sức... Gía tren đã là giá góc của mình ròi nen mình khong the bớt them đươc nữa nhưng néu ban nào có nhu càu muón thanh lý tát cả giùm mình thì mình sẽ thương lương tiép vì mình phải trả măt bằng nen khong giữ hàng lau hơn đươc nữa. Só lương hàng và chát lương hàng các ban có the đén tan shop mình đe kiem hàng. Shop mình nằm ở Q1 nhé, ban nào có nhu càu thì lien he với mình qua só đien thoai : 0935050611 Ms.Anh đe mình chỉ đường cho các ban qua shop xem hàng nhé. Mình chỉ thương lương với những ban nào thanh lý hét tát cả hàng giùm mình chứ khong bán lẻ nhé các ban.