Update mẫu mới!
+Dolce & Gabbana : hàng hiếm ✨✨✨
+Rametto Belly milano: box có sẵn 4 màu dây thay qua thay lại dễ phối đồ.☝️️☄️☄️☄️
Chi tiết tại page: https://www.facebook.com/KhoaKata/po...61199360571320