Cartier nữ
mặt vuông và tròn kiểu dáng sanh chảnh
chống nước sinh hoạt và chống trầy nhẹ
HÀNG FAKE 1