[Bán] và [Tặng]

Đồ đa số là sz M và giờ mình bị ngãi heo nên hơi chật. Do mình cứ xếp trong tủ nên nó nhăn, giặt ủi lại là tinh tươm ngay.

Còn đồ tặng mình sẽ mông má lại, dọn ra cái là chụp luôn nên chưa được tươm tất.

Giá mình có để từng ảnh. Mình ở Q1 và Q4, có thể xem hàng ạ.
My: 0982002779
(không chín tám hai, không không hai bảy bảy chín)