Tình hình là nhà mình mới mở xưởng may đo veston đi làm cho dân công sở, các mẫu từ 2tr đến 4tr các mẹ ủng hộ