Mình ở Sài Gòn, hiện có các mẫu như hình (free size), vì chụp vội nên chưa kịp là ủi cho thẳng thớm. Ở ngoài đẹp hơn trong hình các mẹ nhé
Xem hàng trực tiếp tại Q3. Các mẹ pm cho mình để lấy điạ chỉ nhé. Thanks a lot

Đồng giá 209K/ đầm

Liên hệ Yahoo ID: vitconlonton2003 (online 23/24)