Nhà mình có 1 xưởng may nhỏ tại Hải phòng nhận gia công các kiểu theo mẫu, số lượng 10 chiếc trở lên. Đợt trước Tết may hàng rét đến tận 26 Tết mới nghỉ, ra giêng cũng thư thư chưa nhận đơn hàng nào. Các bác quan tâm xin liên hệ với em theo địa chỉ sau: thang10s@yahoo.com.vn

Tel: 0127 623 7916

Thanks cả nhà