Tối thiểu 20 kg bên mình chuyển hàng về nhé. Bố mẹ nào có mẫu hàng cần lấy thì cứ pm mình nhé.