Tình hình là mình vừa cưới xong, mình có số thứ muốn cho thuê, ko bán. Liên hệ: Trâm 0986818013Áo này mẹ mình may ở Hồng Nhung hết 8 triêu5, cho thuê 700, chưa giặtGiầy cao chú rể