Do mở rộng qui mô, công ty cần tuyển thêm thợ biết cắt may chuyên đầm thời trang. Lương cao theo năng lực. Cho nhận về nhà làm. Nhận học viên mới ra trường.

Yêu cầu: người nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận, sống tại quận 8, q6, q7, q5

Trang_ 09 388 388 57