HIỆN TẠI MÌNH CẦN BỎ SỈ QUẦN ÁO TRẺ EM GIÁ RẺ Ở BIÊN HÒA. A/C NÀO MỞ SHOP CÓ THỂ LIÊN LẠC VS EM.

ĐỒ ĐẸP GIÁ RẺ.

SDT 097 306 3397 A/C có thể liên lạc để xem đồ và thương lượng...