Xem hình.Gía 350.000 đồng(có mặc cả).Liên hệ: 01689981419

[IM][/IMG]