Mình vừa hoàn thiện bức tranh thêu chữ thập hoa trà. Nhà mình chật hẹp quá, k có chỗ để treo. Mẹ nào có cùng sở
thích đam mê tranh chữ thập thì liên hệ với mính nhá: 0916894242
http://tranhtheuchuthapht.vn/tranh-t...m/p/4/405.aspx