phần mềm Ninja à bác
Trích dẫn Nguyên văn bởi linkmiss Xem bài viết
Thấy bên Ninja mạnh lắm, quảng cáo suốt bác thửu xem