<div>Hơ, zai vừa ship cái đồng hồ hiệu Redline nhưng k thích. Nay bán lại a chị nào quan tâm. Giá khởi điểm là 1 điểm lô&nbsp;<img src="http://img.webtretho.com/forum/images/smilies/Laughing.gif" border="0" alt="" title="Laughing" smilieid="23" class="inlineimg"><img src="http://img.webtretho.com/forum/images/smilies/Laughing.gif" border="0" alt="" title="Laughing" smilieid="23" class="inlineimg">&nbsp;(cụ thể là 23.000 đồng cho a chị nào chưa biết về bộ môn khoa học này&nbsp;<img src="http://img.webtretho.com/forum/images/smilies/cool.gif" border="0" alt="" title="Cool" smilieid="7" class="inlineimg">&nbsp</div><div>Ðây là hình ảnh cụ thể của e nó.</div><div>Nguyên trong hộp (bưu điện nước ngoài):<br><img src="http://i.upanh.com/vpndwh" border="0" alt=""><img src="http://i.upanh.com/vpndcr" border="0" alt=""><img src="http://i.upanh.com/vpndit" border="0" alt=""><img src="http://i.upanh.com/vpndtr" border="0" alt=""><br>Bung hàng<img src="http://i.upanh.com/vpndql" border="0" alt=""><br>Hộp đựng<br><img src="http://i.upanh.com/vpndhd" border="0" alt=""><img src="http://i.upanh.com/vpndhz" border="0" alt=""><img src="http://i.upanh.com/vpndub" border="0" alt=""><br>Bao da<img src="http://i.upanh.com/vpndnt" border="0" alt=""><br>Tèn ten<img src="http://i.upanh.com/vpndby" border="0" alt=""><img src="http://i.upanh.com/vpndon" border="0" alt=""><img src="http://i.upanh.com/vpndoy" border="0" alt=""><img src="http://i.upanh.com/vpndos" border="0" alt=""><br>Túi đỡ, sách hướng dẫn kèm thẻ bảo hành (5 năm)<br><img src="http://i.upanh.com/vpndxv" border="0" alt=""><img src="http://i.upanh.com/vpndxt" border="0" alt=""><img src="http://i.upanh.com/vpndxu" border="0" alt=""><img src="http://i.upanh.com/vpndxh" border="0" alt=""><img src="http://i.upanh.com/vpndev" border="0" alt=""><img src="http://i.upanh.com/vpndet" border="0" alt=""><img src="http://i.upanh.com/vpndez" border="0" alt=""><br>Chốt. Toàn bộ e nó<br><img src="http://i.upanh.com/vpnqiq" border="0" alt=""><img src="http://i.upanh.com/vpnqis" border="0" alt=""><img src="http://i.upanh.com/vpnqip" border="0" alt=""><br>Tranh thủ e "sâu" nốt con long_gin đang đeo, bác nào có như cầu e bán luôn 15 củ. Còn bảo hành, các bác cầm qua&nbsp;<span style="background-color: rgb(252, 252, 255); color: rgb(30, 30, 30); font-family: Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: justify;">83B, Phố Lý Thường Kiệt , Hoàn Kiếm, Hà Nội&nbsp;</span><span style="background-color: rgb(252, 252, 255); color: rgb(30, 30, 30); font-family: Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: justify;">(84-4) 39 460 112 (Tòa nhà Pacific Place) check hàng luôn nhé. Cần thì mai e up hình lên cho các bác coi<br><br></span></div>