ao lông mang tu han quôc vê nha moi nguoi.lông thât 100%.minh se tra tien lai gâp dôi nêu ao minh ban bi rung lông hay ra mau nha.hang co rat nhieu.gia re cho me nao mua ve ban lai.sô dt 0933246998. https://www.facebook.com/photo.php?f...e=3&theatervô facebook cua minh dê xem nhiêu mâu