Có ai dùng qua sữa tăng cân Serious Mass của Optimum Nutrition không ?
Thấy nhiều người dùng, mình cũng tính chuyển wa dùng thử, nhìn cái body của mình chán quá
Ăn bao nhiu cũng chẳng thấm vào đâu