Cần Mời,và Tìm Gấp Các Cá Nhân,Doanh nghiệp,Tổ chức Có Tâm,Tài,Lực Làm Đối Tác Mở Trường Mầm Non Cấp Cao Tại Khu Đô Thị Sinh Thái ECOPARK.
Thông Tin Về Dự Án:
Dự Án: Trường Mầm Non Chất Lượng Cao ECOPARK KID.
Địa điểm: Tại Khu Đô Thị Sinh Thái ECOPARK
Hình Thức Hợp Tác: Mọi Khoản Mục Mời Đầu Tư Của Dự Án
+ ĐỐI TÁC GÓP CỔ PHẦN
+ ĐỐI TÁC LÀ NHÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ ĐỒ CHƠI GIÁO DỤC MẦM NON
+ ĐỐI TÁC LÀ NGƯỜI CÓ CHUYÊN MÔN VỀ LĨNH VỰC MẦM NON
+ ĐỐI TÁC LÀ NGƯỜI CÓ KINH NGHIỆM QUẢN LÍ
...
Mọi Đối Tác Cá Nhân,Doanh nghiệp,Tổ chức quan tâm vui long liên hệ:Trưởng phòng quản lí đối ngoại dự án,Ms Nguyên 0932315531