Các mẹ, có mẹ nào đã từng mua hàng thời trang online ko, chia sẻ kinh nghiệm với mình chút chút....