http://photobucket.com/tutichup

Mời bạn đến xem tại địa chỉ nhà 16, ngõ 17, phố Nam Dư, phường Lĩnh Nam Hoàng Mai Hà Nội
hoặc điện thoại theo số: 0913238279 hoặc 0913404564 gặp chị Hà