Thanh lý 3 hộp sữa VINAMILK ORGANIC GOLD số 4 hộp 850g giá 475k (giá thị trường 675k) Date T12/2020
Thanh lý 1 hộp Aptamil số 1 hộp 900g giá 450k (giá thị trường 560k) date T10/2020
Thanh lý 1 hộp Aptamil số 4 hộp 900g giá 400k (giá thị trường 560k) date T10/2020