Bình mới sd 1 lần duy nhất ạ, còn nguyên bao bì. Minh ko bit cách chèn hình!