http://www.coco-secret.com/Coconut-Oil.asmx
thông tin về dầu dừa nguyên chất tinh khiết chưa được đầy đủ, chúng tôi tổng hợp các thông tin tại website http://www.coco-secret.com/Coconut-Oil.asmx
để bà con vào tham khảo, chúng tôi có giải thích cách so sánh dần dừa thủ công với kỹ thuật công nghiệp