Nhà e vừa được biếu thùng sữa nan OPTIPRO số hai, ko dùng tới lên muốn nhượng lai cho mẹ nào đang dùng sữa này. Giá 300k/hộp. Vẫn còn nguyên thùng như dưới hình, 0969867764