Mình đang dư 06 túi devondale còn date đến 2017, ai cậnf thì liên hệ mình nhé!