Mực và cá Khô ngon và chất lượng đảm bảo, Các bạn có thể lấy ít lần đầu rồi quay lại ủng hộ cho nhà ưm ạ
Cảm ơn các member nhiều