Mình cung cấp sữa S26 - hàng nhâp khẩu chính hãng nguyên lon từ Singapore. Giá rổ như sau
S26 số 1: 405.000
S26 số 2: 405.000
S26 số 3: 375.000
S26 số 4: 305.000