K là người đầu tien mang sp này về Việt Nam!, nhung là người làm cho sp này được bán rộng rãi và các bà mẹ an tam chăm sóc bé, con trai m chưa uống 1 vien trị sổ mũi nào nhờ sp thần thánh này
Các mẹ thử xem, mình sẽ HD cách giúp bé trong 2 ngày giảm sổ mũi 70%