Mình có cô em gái tốt nghiệp y sĩ đa khoa trường trung cấp Quân y, có chứng chỉ điều dưỡng và nữ hộ sinh, chuyên đi tắm cho các bé sơ sinh và chữa tắc tia sữa . Hiện em mình cũng đang làm cho một công ty tư nhân chuyên về dịch vụ tắm cho bé và chữa tắc tia sữa nhưng lương thấp quá nên muốn kiếm việc làm thêm. Các mẹ nào có nhu cầu thì tạo điều kiện cho em mình với nhé. Giá cả cũng rất hữu nghị:
* Tắm cho bé: 100.000d/ buổi.
* Chữa tắc tia sữa: 200.00đ/buổi
Các mẹ hỗ trợ em thêm tiền xăng xe cho em mình với nhé. Tính từ Bến xe Mỹ Đình (nhà em mình ở đấy) đến nhà bé.
Từ 5km - <10 km: thêm 15.000đ/ xăng xe.
Từ 10km trở lên: thêm 20.000đ/ xăng xe.
Mẹ nào có nhu cầu thì tạo điều kiện cho em mình với nhé. Các mẹ liên hệ theo điện thoại sau. Em Tâm (sinh năm 1985): 0973302019 hoặc gọi cho mình: 0983090779
Cám ơn các mẹ đã quan tâm
Mình có cô em gái tốt nghiệp y sĩ đa khoa trường trung cấp Quân y, có chứng chỉ điều dưỡng và nữ hộ sinh, chuyên đi tắm cho các bé sơ sinh và chữa tắc tia sữa . Hiện em mình cũng đang làm cho một công ty tư nhân chuyên về dịch vụ tắm cho bé và chữa tắc tia sữa nhưng lương thấp quá nên muốn kiếm việc làm thêm. Các mẹ nào có nhu cầu thì tạo điều kiện cho em mình với nhé. Giá cả cũng rất hữu nghị:
* Tắm cho bé: 100.000d/ buổi.
* Chữa tắc tia sữa: 200.00đ/buổi
Các mẹ hỗ trợ em thêm tiền xăng xe cho em mình với nhé. Tính từ Bến xe Mỹ Đình (nhà em mình ở đấy) đến nhà bé.
Từ 5km - <10 km: thêm 15.000đ/ xăng xe.
Từ 10km trở lên: thêm 20.000đ/ xăng xe.
Mẹ nào có nhu cầu thì tạo điều kiện cho em mình với nhé. Các mẹ liên hệ theo điện thoại sau. Em Tâm (sinh năm 1985): 0973302019 hoặc gọi cho mình: 0983090779
Cám ơn các mẹ đã quan tâm
- See more at: http://www.*************/forum/showt....kl0r0Tjv.dpuf
Mình có cô em gái tốt nghiệp y sĩ đa khoa trường trung cấp Quân y, có chứng chỉ điều dưỡng và nữ hộ sinh, chuyên đi tắm cho các bé sơ sinh và chữa tắc tia sữa . Hiện em mình cũng đang làm cho một công ty tư nhân chuyên về dịch vụ tắm cho bé và chữa tắc tia sữa nhưng lương thấp quá nên muốn kiếm việc làm thêm. Các mẹ nào có nhu cầu thì tạo điều kiện cho em mình với nhé. Giá cả cũng rất hữu nghị:
* Tắm cho bé: 100.000d/ buổi.
* Chữa tắc tia sữa: 200.00đ/buổi
Các mẹ hỗ trợ em thêm tiền xăng xe cho em mình với nhé. Tính từ Bến xe Mỹ Đình (nhà em mình ở đấy) đến nhà bé.
Từ 5km - <10 km: thêm 15.000đ/ xăng xe.
Từ 10km trở lên: thêm 20.000đ/ xăng xe.
Mẹ nào có nhu cầu thì tạo điều kiện cho em mình với nhé. Các mẹ liên hệ theo điện thoại sau. Em Tâm (sinh năm 1985): 0973302019 hoặc gọi cho mình: 0983090779
Cám ơn các mẹ đã quan tâm
- See more at: http://www.*************/forum/showt....kl0r0Tjv.dpuf
Mình có cô em gái tốt nghiệp y sĩ đa khoa trường trung cấp Quân y, có chứng chỉ điều dưỡng và nữ hộ sinh, chuyên đi tắm cho các bé sơ sinh và chữa tắc tia sữa . Hiện em mình cũng đang làm cho một công ty tư nhân chuyên về dịch vụ tắm cho bé và chữa tắc tia sữa nhưng lương thấp quá nên muốn kiếm việc làm thêm. Các mẹ nào có nhu cầu thì tạo điều kiện cho em mình với nhé. Giá cả cũng rất hữu nghị:
* Tắm cho bé: 100.000d/ buổi.
* Chữa tắc tia sữa: 200.00đ/buổi
Các mẹ hỗ trợ em thêm tiền xăng xe cho em mình với nhé. Tính từ Bến xe Mỹ Đình (nhà em mình ở đấy) đến nhà bé.
Từ 5km - <10 km: thêm 15.000đ/ xăng xe.
Từ 10km trở lên: thêm 20.000đ/ xăng xe.
Mẹ nào có nhu cầu thì tạo điều kiện cho em mình với nhé. Các mẹ liên hệ theo điện thoại sau. Em Tâm (sinh năm 1985): 0973302019 hoặc gọi cho mình: 0983090779
Cám ơn các mẹ đã quan tâm
- See more at: http://www.*************/forum/showt....kl0r0Tjv.dpuf

Mình có cô em gái tốt nghiệp y sĩ đa khoa trường trung cấp Quân y, có chứng chỉ điều dưỡng và nữ hộ sinh, chuyên đi tắm cho các bé sơ sinh và chữa tắc tia sữa . Hiện em mình cũng đang làm cho một công ty tư nhân chuyên về dịch vụ tắm cho bé và chữa tắc tia sữa nhưng lương thấp quá nên muốn kiếm việc làm thêm. Các mẹ nào có nhu cầu thì tạo điều kiện cho em mình với nhé. Giá cả cũng rất hữu nghị:
* Tắm cho bé: 100.000d/ buổi.
* Chữa tắc tia sữa: 200.00đ/buổi
Các mẹ hỗ trợ em thêm tiền xăng xe cho em mình với nhé. Tính từ Bến xe Mỹ Đình (nhà em mình ở đấy) đến nhà bé.
Từ 5km - <10 km: thêm 15.000đ/ xăng xe.
Từ 10km trở lên: thêm 20.000đ/ xăng xe.
Mẹ nào có nhu cầu thì tạo điều kiện cho em mình với nhé. Các mẹ liên hệ theo điện thoại sau. Em Tâm (sinh năm 1985): 0973302019 hoặc gọi cho mình: 0983090779
Cám ơn các mẹ đã quan tâm
- See more at: http://www.*************/forum/showt....kl0r0Tjv.dpuf