Tất cả nguyên liệu làm nem đều là thực phẩm sạch và được bảo quản đông lạnh trong vòng 1 ngày. Mẹ nào quan tâm có thể đên tận cửa hàng quan sát nhân viên làm nem,
Tks,