Lúc trước mình mua nhiều nên h pé không ăn nữa, mình còn dư 3 hộp , mình để lại giá rẻ cho ai quan tâm. lúc trước mua ngoài nhà thuốc là 156k. h mình để lại giá rẻ