http://www.facebook.com/minhkietmilk.minhkiet


Hãy truy cập vào trang web của công ty: http://minhkietmilk.com.vn/website/Default.aspx

hoặc facebook : http://www.facebook.com/minhkietmilk.minhkiet

Để biết hơn về MINH KIỆT MILK: SỐ 70 - XÓM 4 - MỄ TRÌ HẠ - TỪ LIÊM -HÀ NỘI

CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI SỮA CHÍNH HÃNG VÀ CÁC SẢN PHẨM CHO MẸ VÀ BÉ VỚI GIÁ CẢ ĐẠI LÝ, PHỤC VỤ TẬN TÌNH, ....