Vì do vận chuyển từ Úc về nhưng dịch vụ thường không nâng niu hàng hóa, nên giờ e bị dính 1 số đồ bị đề hư hộp, chỉ hư hộp còn lại đều là đồ mới mọi người ơi. Mọi người có nhu cầu ủng hộ giùm e với