Minh ở hà nội, Nhà ban nào mà thấy em bé có cứt trâu trên đầu thì hãy liên hệ với mình, Mình sẽ đến tận nhà gội đầu cho bé băng bài thuốc gia truyền nhà mình, Đảm bảo cứt trâu trên đầu bé tự bong hết, Các bạn có thể mua và làm tại nhà