Cho mình hỏi giá của D-fluorenten bạn ơi. Inbox đố đt để mình dễ Liên lạc luôn nghe.