- Dành cho mọi lứa tuổi
- Cung cấp dinh dưỡng cho trẻ suy dinh dưỡng, còi xương, táo bón
- Kích thích ăn cho trẻ lười ăn