Em xin chào các anh chị, tình hình là nhà e có 3 hộp sữa Gerber 351g do chị em từ Mỹ gửi về, nhưng bé nhà e không sử dụng. Em muốn thanh lý 3 hộp, mỗi hộp 200k, nếu anh chị nào lấy luôn 3 hộp, em để lại giá 3 hộp / 500k. Anh chị nào có nhu cầu liên hệ Ánh - 0933322580.