Nhà Em Mẹ nghỉ hưu nên ở nhà mua Củ Sắn Dây về làm Bột Sắn Dây để bán. Giờ ở ngoài thị trường khá nhiều Bột Sắn bị pha. Các Mẹ có nhu cầu mua cho các Bé thì SPam em nhé. Số lượng hiện giờ cũng chưa nhiều lắm nên Mẹ nào mua cho Bé thì em xin được ưu tiên ạ.