Ngũ cốc giúp sữa nhiều và đặc.thơm hơn.
Cm liên hệ 0966243792 để đc tư vấn và đặt hàng nhé
Sau đây là feedback của cm đã dùng