Sản phẩm của bạn thật tốt nhưng nếu có chống hàng giả
thì khách hàng sẽ tin tưởng hơn. Nếu bạn là người bán những
sản phẩm chính hãng hãy chống hàng giả ngay.
Bạn có thể tham khảo tem xác thực điện tử VTrue. Con tem chống
hàng giả bậc nhất trên thị trường.
Chúc bạn thành công!