Giảm giá ngay 30% tất cả các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe uy tín và thương hiệu trên thị trường khi mua qua Bảo hiểm trực tuyến eBaohiem. Các sản phẩm đều được tích hợp quyền lợi bảo hiểm tích lũy phù hợp cho kế hoạch tài chính tương lai cho con trẻ.
Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt : T6/2015
1. Chương trình 1:
- Quyền lợi điều trị nội trú:
+ Chi phí nằm viện tối đa: 60.000.000đ/năm ( chi phí cho mỗi ngày nằm viện tối đa 3.000.000đ/ngày, tối đa 60 ngày/năm)
+ Chi phí phẫu thuật tối đa: 60.000.000đ/năm
+ Các chi phí khác: tối đa 60.000.000đ/năm.
- Quyền lợi điều trị ngoại trú: 6.000.000đ/năm (giới hạn chi phí cho 1 lần khám là 1.200.000đ, tối đa 10 lần/năm, quyền lợi nha khoa 1.200.000đ/năm)
* Phí bảo hiểm: 2.540.000đ/năm/người
2. Chương trình 2:
- Quyền lợi điều trị nội trú:
+ Chi phí nằm viện tối đa:100.000.000đ/năm ( chi phí cho mỗi ngày nằm viện tối đa 5.000.000đ/ngày, tối đa 60 ngày/năm)
+ Chi phí phẫu thuật tối đa: 100.000.000đ/năm
+ Các chi phí khác: tối đa 100.000.000đ/năm.
- Quyền lợi điều trị ngoại trú: 10.000.000đ/năm (giới hạn chi phí cho 1 lần khám là 2.000.000đ, tối đa 10 lần/năm, quyền lợi nha khoa 2.000.000đ cho 1 năm)
* Phí bảo hiểm: 3.734.000đ/năm/người.
Đối với kh tham gia chương trình 1 và chương trình 2 thì sẽ được bảo lãnh nội trú theo danh sách bảo lãnh của Bảo Việt.
Nếu KH tham gia chương trình 3 với mức phí BH trên 8 triệu đ/người/năm sẽ được Bảo Việt bảo lãnh cả nội trú và ngoại trú theo danh sách bảo lãnh của Bảo Việt.
* Thời gian chờ: + Bệnh thông thường: 30 ngày
+ Bệnh đặc biệt, bệnh có sẵn: 12 tháng
+ Thai sản: 12 tháng sau đó mới thụ thai.
Hotline : 0981.931.051 - Ms Hậu