Cây dưa mèo sinh trưởng, phát triển ra quả chỉ nhờ nước mưa, sương gió núi... Dưa mèo được người dân tộc Mông trồng xen với cây ngô, cây lạc, lúa trên nương
Giá bán 22.000/1kg
DT : 0934668861 (Chợ Hà Đông Hà Nội)