Giúp mẹ thoải mái khi hút sữa.giúp sữa về nhiều hơn.