Thêm liên kết vào menu

  • 22 Bài viết

  • 13 Được cảm ơn

  #1


  Khi tạo một cửa hàng, Haravan mặc định tạo sẵn trong menu chính những liên kết như: Trang chủ, Danh mục, Blog, Giới thiệu. Tuy nhiên, bạn cũng có thể chỉnh sửa những liên kết trong menu này cũng nhu thay đổi tên menu.
  Khi tạo danh mục, trang nội dung hoặc trang blog, bạn nên tạo thêm liên kết trên các menu của trang để người dùng có thể xem những nội dung của bạn.
  Thêm liên kết vào menu
  Từ màn hình quản lý website cửa hàng, đi tới trang quản lý Menu
  Nhấn chọn Chỉnh sửa danh sách liên kết ở phần menu bạn muốn thêm vào  Nhấn chọn Thêm đường dẫn trong màn hình quản lý danh sách liên kết của menu đã chọn
  Nhập tên của liên kết
  Từ danh sách xổ xuống, lựa chọn hướng đi cho liên kết
  Trang chủ
  Trang danh mục
  Trang sản phẩm
  Tất cả sản phẩm
  Trang nội dung
  Trang blog
  Trang tìm kiếm
  Liên kết đến trang web khác  Tùy vào hướng đi của liên kết đã chọn, bạn sẽ có những lựa chọn tiếp theo:
  Nếu chọn danh mục/blog/nội dung/sản phẩm: bạn cần phải chọn tiếp cụ thể loại danh mục/blog/nội dung/sản phẩm muốn liên kết. Ngoài ra nếu chọn liên kết tới danh mục bạn cũng có thể chọn lọc danh mục theo tag. Nếu chon liên kết đến trang web khác. bạn cần nhập địa chỉ trang web.
  Nhấn Lưu để hoàn tất.


  Chỉnh sửa lần cuối bởi Tech_Huong; 09/03/2015 vào lúc 04:41 PM.
  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO