Minh chuan bi mo tiem kinh doanh nen can mua can dien tu va may hut chan khong,mn can thanh ly thi de lai cho minh nha,dt minh 0902966838