Cam Cao Phong đã về tới Hà Nội. Mình lấy cam tại vườn của người thân trên Hòa Bình. Cam vừa ăn vừa bán nên không phun thuốc, đảm bảo sạch 100%. Vì thế, nên vỏ ngoài nám và xấu xí chút nhưng ăn rất ngon. Lứa này là cam tơ, tức là cây cam ra quả năm đầu tiên nên rất ngon. Hãy tin, hãy ăn thử và cảm nhận. Đặc biệt, giữa rừng cam phun thuốc, cam Trung Quốc nên mình muốn mang tới cho mọi người đồ sạch và chất lượng nhất.
Giá: 40k/kg
Liên hệ: 01656122010
Face: https://www.facebook.com/Cam-Cao-Phong-s%E1%BA%A1ch-100-H…/…