Em có chị em ở Hòa Bình nhà có cam sach nguồn rõ ràng nhé!
--Cam Cao Phong 45k/kg đảm bảo sạch và ngọt,ko ngọt không lấy tiền nhé, bạn bè chị e nhà e hay chọn cho con ăn dặm nữa đó! Càng tết cam càng đắt ý, mọi người vừa tranh thủ mua vừa ủng hộ em với nhé!
--Cam Canh giá 55k/kg



Nhận đặt cam tết! giá báo sau vì hàng tết sẽ giá khác,
Ai đặt cam liên hệ với em:
Điệp: 01645473386
Chương: 0977576283
Mọi người xem qua thông tin tại đây:
Facebook: https://www.facebook.com/HoaBinh.sach
Website: Hoa quả sạch