Minh ban Bot san day sach, nguyen chat: 120k/1kg
Nhân quả óc chó khô Walnut Halves: 550.000đ/1kg.
Hạnh nhân nguyên vỏ Natural Whole Almond: 375.000đ/1kg.

Cac san pham minh ban deu sach, chat luong dam bao, gia ca re nen cac me cu yen tam.

Ai co nhu cau goi cho minh theo so:
0945 948 767. Minh ten Hanhj
Day la trang minh dang ban, cac me xem them nhe:
https://www.facebook.com/pages/Th%E1%BB%B1c-ph%E1%BA%A9m-s%E1%BA%A1ch-H2Z/720201374705512?ref_type=bookmark