WEDDING MONEY BOX - Thùng tiền cưới, cổng hoa giấy, backdrop cưới, phông cưới trong nhà rẻ, độc đáo và ấn tượng.