VOUCHER FLC ( Quy Nhơn - Sầm Sơn)

  • 2,012 Bài viết

  • 2 Được cảm ơn

  #1
  Giá: 2,300,000đ
  Số điện thoại: O9O3 564 O9O
  Địa chỉ: 111/18 Hung Vuong - Nha Trang - KH
  Tình Trạng: Còn hàng

  BẢNG GIÁ VOUCHER FLC 2018:
  💞- Voucher FLC 2018: Quy Nhơn và Sầm Sơn.
  1/. Phòng Studio Suite/ Studio Suite Deluxe x
  2.300.000/01 đêm ( Áp dụng được cho lễ tết)
  🍓Phụ thu nâng cấp phòng:
  🍓Giá nâng cấp phòng Family Suite: 700.000/01 phòng
  🍓 Phí phụ thu lễ tết x 900.000/01 đêm
  Bao gồm: Ăn sáng, phí phục vụ.
  Đặt được FLC: Quy Nhơn và Sầm Sơn.
  Hạn sử dụng:
  1/. 01/01/2018 đến 30/09/2018.
  2/. 01/09/2018 đến 31/12/2018
  Bao gồm: 🍮 Ăn sáng, phí phục vụ.
  Dạng voucher code điện tử.

  LƯU Ý
  * Bảng báo giá trên có thể thay đổi giá bất kỳ lúc nào theo từng thời điểm, không cố định 1 giá
  Anh chị nào có nhu cầu mua nhanh nhanh tay nhé.
  🎁🎁Tel: 0903 564 090 - 0905 150 090 (Zalo) - 0905 199 831
  Mail: bookinghotelvietnam@gmail.com
  www.bookinghotelvn.com


  iframe: approve:
  • 200 Bài viết

  • 1 Được cảm ơn

  #2
  BẢNG GIÁ VOUCHER FLC 2018:
  💞- Voucher FLC 2018: Quy Nhơn và Sầm Sơn.
  1/. Phòng Studio Suite/ Studio Suite Deluxe x
  2.300.000/01 đêm ( Áp dụng được cho lễ tết)
  🍓Phụ thu nâng cấp phòng x Giá nâng cấp lên phòng Family Suite: 700.000/01 phòng
  🍓 Phí phụ thu lễ tết x 900.000/01 đêm
  Bao gồm: Ăn sáng, phí phục vụ.
  Đặt được FLC: Quy Nhơn và Sầm Sơn.
  Hạn sử dụng:
  1/. 01/01/2018 đến 30/09/2018.
  2/. 01/09/2018 đến 31/12/2018
  Bao gồm: 🍮 Ăn sáng, phí phục vụ.
  Dạng voucher code điện tử.

  LƯU Ý
  * Bảng báo giá trên có thể thay đổi giá bất kỳ lúc nào theo từng thời điểm, không cố định 1 giá
  Anh chị nào có nhu cầu mua nhanh nhanh tay nhé.
  🎁🎁Tel: 0903 564 090 - 0905 150 090 (Zalo) - 0905 199 831
  Mail: bookinghotelvietnam@gmail.com
  www.bookinghotelvn.com


  iframe: approve:
  • 200 Bài viết

  • 1 Được cảm ơn

  #3
  BẢNG GIÁ VOUCHER FLC 2018:
  💞- Voucher FLC 2018: Quy Nhơn và Sầm Sơn.
  1/. Phòng Studio Suite/ Studio Suite Deluxe x
  2.300.000/01 đêm ( Áp dụng được cho lễ tết)
  🍓 Giá nâng cấp lên phòng Family Suite: 700.000/01 phòng
  🍓 Phí phụ thu lễ tết x 900.000/01 đêm
  Bao gồm: Ăn sáng, phí phục vụ.
  Đặt được FLC: Quy Nhơn và Sầm Sơn.
  Hạn sử dụng:
  1/. 01/01/2018 đến 30/09/2018.
  2/. 01/09/2018 đến 31/12/2018
  Bao gồm: 🍮 Ăn sáng, phí phục vụ.
  Dạng voucher code điện tử.

  LƯU Ý
  * Bảng báo giá trên có thể thay đổi giá bất kỳ lúc nào theo từng thời điểm, không cố định 1 giá
  Anh chị nào có nhu cầu mua nhanh nhanh tay nhé.
  🎁🎁Tel: 0903 564 090 - 0905 150 090 (Zalo) - 0905 199 831
  Mail: bookinghotelvietnam@gmail.com
  www.bookinghotelvn.com


  iframe: approve:
  • 2,012 Bài viết

  • 2 Được cảm ơn

  #4
  BẢNG GIÁ VOUCHER FLC 2018:
  💞- Voucher FLC 2018: Quy Nhơn và Sầm Sơn.
  1/. Phòng Studio Suite/ Studio Suite Deluxe x
  2.300.000/01 đêm ( Áp dụng được cho lễ tết)
  🍓 Giá nâng cấp lên phòng Family Suite: 700.000/01 phòng
  🍓 Phí phụ thu lễ tết x 900.000/01 đêm
  Bao gồm: Ăn sáng, phí phục vụ.
  Đặt được FLC: Quy Nhơn và Sầm Sơn.
  Hạn sử dụng:
  1/. 01/01/2018 đến 30/09/2018.
  2/. 01/09/2018 đến 31/12/2018
  Bao gồm: 🍮 Ăn sáng, phí phục vụ.
  Dạng voucher code điện tử.

  LƯU Ý
  * Bảng báo giá trên có thể thay đổi giá bất kỳ lúc nào theo từng thời điểm, không cố định 1 giá
  Anh chị nào có nhu cầu mua nhanh nhanh tay nhé.
  🎁🎁Tel: 0903 564 090 - 0905 150 090 (Zalo) - 0905 199 831
  Mail: bookinghotelvietnam@gmail.com
  www.bookinghotelvn.com


  iframe: approve:
  • 200 Bài viết

  • 1 Được cảm ơn

  #5
  BẢNG GIÁ VOUCHER FLC 2018:
  💞- Voucher FLC 2018: Quy Nhơn và Sầm Sơn.
  1/. Phòng Studio Suite/ Studio Suite Deluxe x
  2.300.000/01 đêm ( Áp dụng được cho lễ tết)
  🍓 Giá nâng cấp lên phòng Family Suite: 700.000/01 phòng
  🍓 Phí phụ thu lễ tết x 900.000/01 đêm
  Bao gồm: Ăn sáng, phí phục vụ.
  Đặt được FLC: Quy Nhơn và Sầm Sơn.
  Hạn sử dụng:
  1/. 01/01/2018 đến 30/09/2018.
  2/. 01/09/2018 đến 31/12/2018
  Bao gồm: 🍮 Ăn sáng, phí phục vụ.
  Dạng voucher code điện tử.

  LƯU Ý
  * Bảng báo giá trên có thể thay đổi giá bất kỳ lúc nào theo từng thời điểm, không cố định 1 giá
  Anh chị nào có nhu cầu mua nhanh nhanh tay nhé.
  🎁🎁Tel: 0903 564 090 - 0905 150 090 (Zalo) - 0905 199 831
  Mail: bookinghotelvietnam@gmail.com
  www.bookinghotelvn.com


  iframe: approve:
  • 1,963 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #6
  BẢNG GIÁ VOUCHER FLC 2018:
  💞- Voucher FLC 2018: Quy Nhơn và Sầm Sơn.
  1/. Phòng Studio Suite/ Studio Suite Deluxe x
  2.300.000/01 đêm ( Áp dụng được cho lễ tết)
  🍓 Giá nâng cấp lên phòng Family Suite: 700.000/01 phòng
  🍓 Phí phụ thu lễ tết x 900.000/01 đêm
  Bao gồm: Ăn sáng, phí phục vụ.
  Đặt được FLC: Quy Nhơn và Sầm Sơn.
  Hạn sử dụng:
  1/. 01/01/2018 đến 30/09/2018.
  2/. 01/09/2018 đến 31/12/2018
  Bao gồm: 🍮 Ăn sáng, phí phục vụ.
  Dạng voucher code điện tử.

  LƯU Ý
  * Bảng báo giá trên có thể thay đổi giá bất kỳ lúc nào theo từng thời điểm, không cố định 1 giá
  Anh chị nào có nhu cầu mua nhanh nhanh tay nhé.
  🎁🎁Tel: 0903 564 090 - 0905 150 090 (Zalo) - 0905 199 831
  Mail: bookinghotelvietnam@gmail.com
  www.bookinghotelvn.com
  iframe: approve:
  • 2,273 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #7
  BẢNG GIÁ VOUCHER FLC 2018:
  💞- Voucher FLC 2018: Quy Nhơn và Sầm Sơn.
  1/. Phòng Studio Suite/ Studio Suite Deluxe x
  2.300.000/01 đêm ( Áp dụng được cho lễ tết)
  🍓 Giá nâng cấp lên phòng Family Suite: 700.000/01 phòng
  🍓 Phí phụ thu lễ tết x 900.000/01 đêm
  Bao gồm: Ăn sáng, phí phục vụ.
  Đặt được FLC: Quy Nhơn và Sầm Sơn.
  Hạn sử dụng:
  1/. 01/01/2018 đến 30/09/2018.
  2/. 01/09/2018 đến 31/12/2018
  Bao gồm: 🍮 Ăn sáng, phí phục vụ.
  Dạng voucher code điện tử.

  LƯU Ý
  * Bảng báo giá trên có thể thay đổi giá bất kỳ lúc nào theo từng thời điểm, không cố định 1 giá
  Anh chị nào có nhu cầu mua nhanh nhanh tay nhé.
  🎁🎁Tel: 0903 564 090 - 0905 150 090 (Zalo) - 0905 199 831
  Mail: bookinghotelvietnam@gmail.com
  www.bookinghotelvn.com


  iframe: approve:
  • 2,273 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #8
  Giá: 2,300,000đ
  Số điện thoại: O9O3 năm 64 O9O
  Địa chỉ: 111/18 Hung Vuong - Nha Trang - KH
  Tình Trạng: Còn hàng


  BẢNG GIÁ VOUCHER FLC 2018:
  💞- Voucher FLC 2018: Quy Nhơn và Sầm Sơn.
  1/. Phòng Studio Suite/ Studio Suite Deluxe x
  2.300.000/01 đêm ( Áp dụng được cho lễ tết)
  🍓Phụ thu nâng cấp phòng:
  🍓Giá nâng cấp phòng Family Suite: 700.000/01 phòng
  🍓 Phí phụ thu lễ tết x 900.000/01 đêm
  Bao gồm: Ăn sáng, phí phục vụ.
  Đặt được FLC: Quy Nhơn và Sầm Sơn.
  Hạn sử dụng:
  1/. 01/01/2018 đến 30/09/2018.
  2/. 01/09/2018 đến 31/12/2018
  Bao gồm: 🍮 Ăn sáng, phí phục vụ.
  Dạng voucher code điện tử.

  LƯU Ý
  * Bảng báo giá trên có thể thay đổi giá bất kỳ lúc nào theo từng thời điểm, không cố định 1 giá
  Anh chị nào có nhu cầu mua nhanh nhanh tay nhé.
  🎁🎁Tel: 0903 564 090 - 0905 150 090 (Zalo) - 0905 199 831
  Mail: bookinghotelvietnam@gmail.com
  www.bookinghotelvn.com


  Bài viết tương tự:


  iframe: approve:
  • 2,273 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #9
  Giá: 2,300,000đ
  Số điện thoại: O9O3 năm 64 O9O
  Địa chỉ: 111/18 Hung Vuong - Nha Trang - KH
  Tình Trạng: Còn hàng


  BẢNG GIÁ VOUCHER FLC 2018:
  ������- Voucher FLC 2018: Quy Nhơn và Sầm Sơn.
  1/. Phòng Studio Suite/ Studio Suite Deluxe x
  2.300.000/01 đêm ( Áp dụng được cho lễ tết)
  ������Phụ thu nâng cấp phòng:
  ������Giá nâng cấp phòng Family Suite: 700.000/01 phòng
  ������ Phí phụ thu lễ tết x 900.000/01 đêm
  Bao gồm: Ăn sáng, phí phục vụ.
  Đặt được FLC: Quy Nhơn và Sầm Sơn.
  Hạn sử dụng:
  1/. 01/01/2018 đến 30/09/2018.
  2/. 01/09/2018 đến 31/12/2018
  Bao gồm: ������ Ăn sáng, phí phục vụ.
  Dạng voucher code điện tử.

  LƯU Ý
  * Bảng báo giá trên có thể thay đổi giá bất kỳ lúc nào theo từng thời điểm, không cố định 1 giá
  Anh chị nào có nhu cầu mua nhanh nhanh tay nhé.
  ������������Tel: 0903 564 090 - 0905 150 090 (Zalo) - 0905 199 831
  Mail: bookinghotelvietnam@gmail.com
  www.bookinghotelvn.com


  Bài viết tương tự:  Thông tin voucher villa vinpearl - 0905 150 090


  iframe: approve:
  • 1,963 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #10
  BẢNG GIÁ VOUCHER FLC 2018:
  💞- Voucher FLC 2018: Quy Nhơn và Sầm Sơn.
  1/. Phòng Studio Suite/ Studio Suite Deluxe x
  2.300.000/01 đêm ( Áp dụng được cho lễ tết)
  🍓 Giá nâng cấp lên phòng Family Suite: 700.000/01 phòng
  🍓 Phí phụ thu lễ tết x 900.000/01 đêm
  Bao gồm: Ăn sáng, phí phục vụ.
  Đặt được FLC: Quy Nhơn và Sầm Sơn.
  Hạn sử dụng:
  1/. 01/01/2018 đến 30/09/2018.
  2/. 01/09/2018 đến 31/12/2018
  Bao gồm: 🍮 Ăn sáng, phí phục vụ.
  Dạng voucher code điện tử.

  LƯU Ý
  * Bảng báo giá trên có thể thay đổi giá bất kỳ lúc nào theo từng thời điểm, không cố định 1 giá
  Anh chị nào có nhu cầu mua nhanh nhanh tay nhé.
  🎁🎁Tel: 0903 564 090 - 0905 150 090 (Zalo) - 0905 199 831
  Mail: bookinghotelvietnam@gmail.com
  www.bookinghotelvn.com


  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO